Politica de Confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC CARNETTE SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este pentru realizarea rapoartelor și statisticilor necesare instituției de învățământ. Unitatea de învățământ este cea care furnizează datele, acestea fiind necesare pentru întocmirea rapoartelor lunare cu situația absenteismului, precum și pentru raportările semestriale.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către instituția de învățământ prin intermediul aplicației, SC CARNETTE SRL neavând dreptul de a accesa aceste date.

Conform Legii 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, unitații de învățământ ori SC CARNETTE SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa NSPDCP sau justiției, în cazul nerezolvării situației la nivelul de agenție.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.